Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 19.05.2021

Двойна BRAF / MEK инхибиция при BRAF V600E – мутантни глиоми

Комбинацията от дабрафениб и траметиниб е довела до насърчителни и трайни отговори при пациенти с ниско- и високостепенни глиоми, съдържащи мутации на BRAF V600E, според резултатите от кошнично проучване във фаза II, известно като ROAR. Резултатите са били представени по време на виртуалното издание…
I.Bivolarski
6 months ago

PATRICIA:Пертузумаб и Висока доза на трастузумаб при пациенти с HER2-позитивен, метастатичен рак на гърдата и прогресирали мозъчни метастази

Статия в Journal of Clinical Oncology, съобщава, че проучването PATRICIA (фаза II) е установило, че пертузумаб плюс високи дози на трастузумаб са произвели обективни реакции в централната нервна система (ЦНС) и е имало клинична полза при 68% от пациентите с HER2 -положителен, метастатичен рак на гър…
I.Bivolarski
6 months ago