Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 15.05.2021

Short-HER Trial:Анализ на девет седмичната продължителност на адювантен трастузумаб срещу едногодишното приложение

Дългосрочният анализ на краткосрочното Short-HER Trial, е показал, че 9 седмичния адювантен трастузумаб носи ползи, сравними с 1-годишния курс при пациенти с ранен HER2-позитивен рак на гърдата, за който се счита, че са с нисък или междинен риск от рецидив на заболяването. Пациентите с висок риск, о…
I.Bivolarski
6 months ago

Апалутамид при метастатичен кастрационно-чувствителен рак на простатата: окончателен анализ на общата преживяемост на проучването TITAN

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че окончателният анализ на общата преживяемост на изпитването TITAN (фаза III) е показал значителна полза от терапията с апалутамид плюс андроген-депривационна терапия (АДТ) спрямо плацебо плюс андроген-депривация при пациенти метастатиченкастрационно-…
I.Bivolarski
6 months ago