Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 14.05.2021

Trial E7389-G000-309: FDA одобри Ерибулин при пациенти с нерезектируем или метастатичен липосарком, получили предшестващ режим на лечение, съдържащ антрациклин

На 28 януари 2016 г. FDA одобри ерибулин (Halaven; Eisai Inc.) за лечение на пациенти с нерезектабилен или метастатичен липосарком, получили предишен режим на лечение, съдържащ антрациклин. Одобрението се е основавало на резултати от единично, рандомизирано, отворено, активно контролирано проучване …
I.Bivolarski
a year ago