Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 13.05.2021

Монотерапия и комбинация с Балстилимаб (Balstilimab), показва обещаващи резултати при рецидивирал/метастатичен рак на маточната шийка

Балстилимаб (Balstilimab), както като единичен агент, така и в комбинация със залифрелимаб е демонстрирал обещаващи обективни нива на отговор, независимо от експресията на PD-L1, и с допустим профил на безопасност при пациентки с рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка. Констатациите са …
I.Bivolarski
5 months ago