Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 06.05.2021

FDA предоставя приоритетен преглед на Ивосидениб при IDH1-мутантен холангиокарцином (ClarIDHy)

FDA прие допълнителна нова лекарствена заявка (sNDA) за таблетки ивосидениб и му предостави приоритетен преглед за лечение на пациенти с предварително лекуван IDH1-мутирал холангиокарцином, според съобщение за пресата от разработчика Servier Pharmaceuticals. Заявката е представена въз основа на конс…
I.Bivolarski
a year ago