Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 04.05.2021

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен НДКБЛ с оценка на пропорцията на тумор на PD-L1 от най-малко 50% Съобщение в Journal of Clinical Oncology, описва 5-годишното проследяване на клиничното проучване KEYNOTE-024 (фаза III) което е пока…
I.Bivolarski
8 months ago