Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 03.05.2021

FDA и ODAC гласуваха в полза на запазването на ускорените одобрения при лечението на рака на пикочния мехур за атезолизумаб и пембролизумаб

От Roche обявиха (4/29/2021 2:21:00 PM), че Консултативният комитет по онкологичните лекарства на САЩ (ODAC) и Агенцията по храните и лекарствата (FDA) са гласували с 10 на 1 за поддържане на ускореното одобрение на атезолизумаб за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен у…
I.Bivolarski
7 months ago