Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 02.05.2021

SOLO-1: Резултати, ориентирани към пациента в проучването SOLO-1 за поддържащ олапариб за напреднал рак на яйчниците

В анализ на резултатите свързани със здравето и качество на живот при пациентките, в проучването SOLO-1 (фаза III) описан в The Lancet Oncology не е била открила клинично значима разлика в качеството на живот, свързано със здравето и подобрено качество, коригирано спрямо преживяемостта без прогресия…
I.Bivolarski
a year ago