Онкология и Изкуствен интелект

Месец: май 2021

ORIENT-12 study: Добавяне на синтилимаб към гемцитабин/платина при напреднал сквамозоклетъчен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Добавянето на синтилимаб (sintilimab) към режим на гемцитабин и платинов препарат е показал клинична полза от самостоятелните гемцитабин и платина като терапия на Първа линия при пациенти с локално напреднал или метастатичен сквамозоклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД). Тези резултат…
I.Bivolarski
2 years ago

GO2: Оксалиплатина / капецитабин с намалена интензивност при възрастни и немощни пациенти с напреднал гастроезофагеален рак

В проучването GO2 (фаза III), докладвано в JAMA Oncology, се установява, че схемата с оксалиплатина / капецитабин с намалена интензивност е била свързана с подобрен опит на пациентите, намалена токсичност и с не-по лоша преживяемостта без прогресия в сравнение с лечение с по-висока интензивност сред…
I.Bivolarski
2 years ago

TERT- начин за избирателна смърт при раковите клетки

Повече от 500 000 души умират всяка година от рак в САЩ. Сега, нови научни изследвания установиха механизма зад една от най-честите мутации, която помага на раковите клетки да се размножават неограничено. Приблизително 85 % от раковите клетки са получили своят безграничен потенциал за деление чрез р…
I.Bivolarski
2 years ago

FDA одобри амивантамаб за Първа линия на EGFR Exon 20-позитивен недребноклетъчен карцином на белия дроб (CHRYSALIS)

FDA одобри амивантамаб-vmjw (Rybrevant) за първоначално лечение при възрастни пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, чиито тумори имат мутации в EGFR exon 20 инсерция, според съобщение за пресата, издадено от FDA.1 Регулаторният орган едновременно даде одобрение и на Guardant360 CDx кат…
I.Bivolarski
2 years ago

Двойна BRAF / MEK инхибиция при BRAF V600E – мутантни глиоми

Комбинацията от дабрафениб и траметиниб е довела до насърчителни и трайни отговори при пациенти с ниско- и високостепенни глиоми, съдържащи мутации на BRAF V600E, според резултатите от кошнично проучване във фаза II, известно като ROAR. Резултатите са били представени по време на виртуалното издание…
I.Bivolarski
2 years ago

PATRICIA:Пертузумаб и Висока доза на трастузумаб при пациенти с HER2-позитивен, метастатичен рак на гърдата и прогресирали мозъчни метастази

Статия в Journal of Clinical Oncology, съобщава, че проучването PATRICIA (фаза II) е установило, че пертузумаб плюс високи дози на трастузумаб са произвели обективни реакции в централната нервна система (ЦНС) и е имало клинична полза при 68% от пациентите с HER2 -положителен, метастатичен рак на гър…
I.Bivolarski
2 years ago

Short-HER Trial:Анализ на девет седмичната продължителност на адювантен трастузумаб срещу едногодишното приложение

Дългосрочният анализ на краткосрочното Short-HER Trial, е показал, че 9 седмичния адювантен трастузумаб носи ползи, сравними с 1-годишния курс при пациенти с ранен HER2-позитивен рак на гърдата, за който се счита, че са с нисък или междинен риск от рецидив на заболяването. Пациентите с висок риск, о…
I.Bivolarski
2 years ago

Апалутамид при метастатичен кастрационно-чувствителен рак на простатата: окончателен анализ на общата преживяемост на проучването TITAN

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че окончателният анализ на общата преживяемост на изпитването TITAN (фаза III) е показал значителна полза от терапията с апалутамид плюс андроген-депривационна терапия (АДТ) спрямо плацебо плюс андроген-депривация при пациенти метастатиченкастрационно-…
I.Bivolarski
2 years ago

Trial E7389-G000-309: FDA одобри Ерибулин при пациенти с нерезектируем или метастатичен липосарком, получили предшестващ режим на лечение, съдържащ антрациклин

На 28 януари 2016 г. FDA одобри ерибулин (Halaven; Eisai Inc.) за лечение на пациенти с нерезектабилен или метастатичен липосарком, получили предишен режим на лечение, съдържащ антрациклин. Одобрението се е основавало на резултати от единично, рандомизирано, отворено, активно контролирано проучване …
I.Bivolarski
2 years ago

Монотерапия и комбинация с Балстилимаб (Balstilimab), показва обещаващи резултати при рецидивирал/метастатичен рак на маточната шийка

Балстилимаб (Balstilimab), както като единичен агент, така и в комбинация със залифрелимаб е демонстрирал обещаващи обективни нива на отговор, независимо от експресията на PD-L1, и с допустим профил на безопасност при пациентки с рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка. Констатациите са …
I.Bivolarski
2 years ago