Онкология и Изкуствен интелект

Месец: април 2021

KEYNOTE-775 /Study 309: Комбинацията от Ленватиниб / Пембролизумаб подобрява преживяемостта при напреднал рак на ендометриума

Доклад за проучването KEYNOTE-775 /Study 309 (във фаза III), съобщава че комбинацията от ленватиниб (мултикиназен инхибитор на VEGFR1, VEGFR2 и VEGFR3) и пембролизумаб значително са подобрили, резултатите в сравнение със стандартната химиотерапия с едно лекарство при пациенти с напреднал, метастатич…
I.Bivolarski
a year ago

FDA одобри нов режим на дозиране на цетуксимаб при рак на дебелото черво и на глава и шия

На 6 април 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри нов режим за дозиране на цетуксимаб (Erbitux) от 500 mg/m2 като 120-минутна интравенозна инфузия на всеки 2 седмици при пациенти с KRAS див тип, EGFR-експресиращ колоректален рак и за плоскоклетъчен карцином на гла…
I.Bivolarski
a year ago

Типифарниб за пациенти с напреднал HRAS-мутирал рак на главата и шията и с висока вариативна честота на алела

В клинично проучване във фаза II, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че типифарниб предизвиква висока честота на отговор при пациенти с рецидивирал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата и шията с мутации на HRAS и с висока честота на алелите. Мутации в протоонкогена…
I.Bivolarski
a year ago

Може ли пушенето на канабис да причини рак на белия дроб?

Засега няма твърдо съгласие относно това, дали пушенето на канабис може да причини рак на белия дроб. Поради факта, че канабисовият дим съдържа много подобни химикали на тютюневия се счита, че пушенето на канабис също може да увеличи риска от рак на белия дроб. Доколко тези канцерогени увеличават ри…
I.Bivolarski
a year ago

Чернодробните тумори могат да бъдат резистентни към имунотерапия при пациенти с неалкохолен стеатохепатит

Нова статия разкрива, че имунотерапията не само, че е значително по-малко ефективна при пациенти с рак на черния дроб, които преди това са имали неалкохолен стеатохепатит, но дори може да стимулира растежа на тумора, според проучване, публикувано в Nature. Неалкохолният стеатохепатит засяга около 40…
I.Bivolarski
a year ago

Увеличава ли се риска от колоректален рак при консумацията на ултрапреработени храни и напитки?

Консумацията на ултрапреработени храни и напитки може да увеличи риска от развитие на колоректален рак. Това е заключението на голямо проучване, публикувано в Clinical Nutrition, основано на въпросници за хранителното поведение, попълнени от около 8000 души в Испания. Изследването, което е първото п…
I.Bivolarski
a year ago