Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 29.04.2021

FDA даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб за едро-В-клетъчен лимфом

На 23 април 2021 g.,Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб тезирин-липил (Loncastuximab Tesirine-lpyl, Zynlonta), насочен към CD19 конюгатите на антителата и алкилиращите агенти при възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен голямо-…
I.Bivolarski
2 years ago