Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 23.04.2021

TAPUR: Монотерапия с пембролизумаб при тежко претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и високомуторна мутационна тежест

Констатациите от проучването във фаза II - Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR), разработено от ASCO, и публикувано в Journal of Clinical Oncology  са показали, че пембролизумаб е показал активност при силно претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и с висока мут…
I.Bivolarski
2 years ago