Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 22.04.2021

ACIS:Добавянето на Апалутамид към Абиратерон/Преднизон удължава радиографската прогресия, но не и общата преживяемост

Проучването ACIS (фаза III) е постигнало своята основна крайна точка на 6-я месец, показвайки, че апалутамид плюс абиратерон ацетат / преднизон (AAP) удължаварентгенографската преживяемост без прогресия спрямо абиратерон ацетат/преднизон самостоятелно при пациенти с неутрален на химиотерапия, метаст…
I.Bivolarski
2 years ago