Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 20.04.2021

KEYNOTE-177: Първа линия с пембролизумаб срещу химиотерапия при MSI-H или dMMR метастатичен колоректален рак- качесто на живот

Анализа на проучването KEYNOTE-177 (фаза III), описан в The Lancet Oncology, установява, че пембролизумаб е бил свързан с клинично значими подобрения в качеството на живот, свързано със здравето (HRQOL) в сравнение с химиотерапията при лечение за първа линия на метастатичен колоректален рак с висока…
I.Bivolarski
2 years ago