Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 17.04.2021

SOLAR-1:Добавяне на Алпелисиб (Alpelisib) към фулвестрант при PIK3CA-мутация и HR-позитивен, HER2-отрицателен, напреднал рак на гърдата

В анализ на кохортата на пациенти с PIK3CA-мутация в проучването SOLAR-1 (фаза III), описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на алпелизиб към фулвестрант не е било свързано със значително влошаване на общото здравословно състояние / качество на живот. Било е обаче свърза…
I.Bivolarski
3 years ago