Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 16.04.2021

CheckMate 577: Адювантен Ниволумаб при резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка след неоадювантна химиорадиотерапия

Статия в The New England Journal of Medicine, съобщава, че междинния анализ от проучването CheckMate 577 (фаза III) е показал значително подобрение в преживяемостта без заболяване на адювантен ниволумаб спрямо плацебо при пациенти с резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка,коио с…
I.Bivolarski
3 years ago