Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 13.04.2021

KEYNOTE-775 /Study 309: Комбинацията от Ленватиниб / Пембролизумаб подобрява преживяемостта при напреднал рак на ендометриума

Доклад за проучването KEYNOTE-775 /Study 309 (във фаза III), съобщава че комбинацията от ленватиниб (мултикиназен инхибитор на VEGFR1, VEGFR2 и VEGFR3) и пембролизумаб значително са подобрили, резултатите в сравнение със стандартната химиотерапия с едно лекарство при пациенти с напреднал, метастатич…
I.Bivolarski
3 years ago