Онкология и Изкуствен интелект

Месец: април 2021

Как действа Амигдалинът в клетките?

Част 1 Приложението на много лечения целящи премахването на раково заболяване се прилагат от пациенти със злокачествени заболявания. Огромната информация за едно или друго "чудодейно" лекарствено средство може да доведе до опорочаване на цялостното лечение при такива хора. Много опасно за здравето м…
I.Bivolarski
a year ago

FDA даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб за едро-В-клетъчен лимфом

На 23 април 2021 g.,Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб тезирин-липил (Loncastuximab Tesirine-lpyl, Zynlonta), насочен към CD19 конюгатите на антителата и алкилиращите агенти при възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен голямо-…
I.Bivolarski
a year ago

Хронобилогия, хрономедицина и лечение на хроничните заболявания

Хрономедицина и рак Хрономедицината може да бъде концептуализирана като справяне с превенцията, причинно-следствената връзка, диагностиката и лечението на заболявания при хората с особен акцент върху ролята, която „времето“ играе в човешката физиология, ендокринология, метаболизъм и поведение на мно…
I.Bivolarski
a year ago

TAPUR: Монотерапия с пембролизумаб при тежко претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и високомуторна мутационна тежест

Констатациите от проучването във фаза II - Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR), разработено от ASCO, и публикувано в Journal of Clinical Oncology  са показали, че пембролизумаб е показал активност при силно претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и с висока мут…
I.Bivolarski
a year ago

ACIS:Добавянето на Апалутамид към Абиратерон/Преднизон удължава радиографската прогресия, но не и общата преживяемост

Проучването ACIS (фаза III) е постигнало своята основна крайна точка на 6-я месец, показвайки, че апалутамид плюс абиратерон ацетат / преднизон (AAP) удължаварентгенографската преживяемост без прогресия спрямо абиратерон ацетат/преднизон самостоятелно при пациенти с неутрален на химиотерапия, метаст…
I.Bivolarski
a year ago

KEYNOTE-177: Първа линия с пембролизумаб срещу химиотерапия при MSI-H или dMMR метастатичен колоректален рак- качесто на живот

Анализа на проучването KEYNOTE-177 (фаза III), описан в The Lancet Oncology, установява, че пембролизумаб е бил свързан с клинично значими подобрения в качеството на живот, свързано със здравето (HRQOL) в сравнение с химиотерапията при лечение за първа линия на метастатичен колоректален рак с висока…
I.Bivolarski
a year ago

AMBRA1-Още един протеин в помощ на борбата срещу на рака

Учени са открили ключов ензим в превенцията на рака, който разгражда циклините-протеини, регулиращи клетъчния цикъл. Авторите на изследването установяват, че деактивирането на този ензим причинява неконтролиран растеж на раковите клетки. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature. …
I.Bivolarski
a year ago

Системата за изображения с Изкуствен интелект може да разбере дали има ректален рак

Какво се случва след като пациентът се подложи на химиотерапия и облъчване за рак на ректума? Как лекарите да знаят дали цялата злокачествена тъкан е била унищожена? Изследователите от Университета във Вашингтон в Сейнт Луис са разработили начин да отговорят на тези въпроси, използвайки иновативна к…
I.Bivolarski
a year ago

SOLAR-1:Добавяне на Алпелисиб (Alpelisib) към фулвестрант при PIK3CA-мутация и HR-позитивен, HER2-отрицателен, напреднал рак на гърдата

В анализ на кохортата на пациенти с PIK3CA-мутация в проучването SOLAR-1 (фаза III), описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на алпелизиб към фулвестрант не е било свързано със значително влошаване на общото здравословно състояние / качество на живот. Било е обаче свърза…
I.Bivolarski
a year ago

CheckMate 577: Адювантен Ниволумаб при резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка след неоадювантна химиорадиотерапия

Статия в The New England Journal of Medicine, съобщава, че междинния анализ от проучването CheckMate 577 (фаза III) е показал значително подобрение в преживяемостта без заболяване на адювантен ниволумаб спрямо плацебо при пациенти с резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка,коио с…
I.Bivolarski
a year ago