Онкология и Изкуствен интелект

Месец: март 2021

UNIRAD:Не е открита полза от Еверолимус плюс адювантната хормонална терапия при високорисков рак на гърдата в ранен стадий

Според резултатите от проучването UNIRAD, Еверолимус плюс хормонална терапия подобрява резултатите при напреднала болест, но очевидно не и в адювантна среда. Този факт е представен от Европейското общество за медицинска онкология (ESMO). В проучването UNIRAD, след 3 годишна медиана на проследяване н…
I.Bivolarski
3 years ago

Кучета могат да „подушат“ рака на простатата.

Обучени кучета могат да "подушат" агресивен рак на простатата чрез откриване на следите му в химически биомаркери в проби от урина. Това е било установено от ново клинично проучване. Изследователите са описали полезността на този нов мултисистемен подход, който съчетава мощната чувствителност на обо…
I.Bivolarski
3 years ago

FDA одобри комбинация с пембролизумаб за напреднал карцином на хранопровода или гастроезофагеалната връзка

На 22 март 2021 г.,Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри пембролизумаб (Keytruda) в комбинация с химиотерапия на основата на платина и  флуоропиримидин за пациенти с метастатичен или локално напреднал рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка (за тумори с 1–…
I.Bivolarski
3 years ago

PARP инхибиторите показват ефективност при рак на яйчниците, независимо от броя на предишните линии на химиотерапия и BRCA статуса

Лечението с олапариб е безопасно и ефективно за пациентки с чувствителен към платина рак на яйчниците, които е рецидивирал, независимо от броя на получените предишни линии на химиотерапия и състоянието на мутация на BRCA, според данните, представени от проучването LIGHT (фаза II) пред Обществото по …
I.Bivolarski
3 years ago

CheckMate 037: Ниволумаб подобрява отговора, а не преживяемостта при напреднал злокачествен меланом

Пациентите с напреднал злокачествен меланом, лекувани с ниволумаб, са имали по-високи и по-трайни отговори в сравнение с избора на химиотерапия от изследователя. Това обаче, не  е довело до подобрени резултати за преживяемостта, според резултатите от проучването CheckMate 037, публикувано в Jou…
I.Bivolarski
3 years ago

Какво представлява простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA)?

Усилията да се оценят и открият диагностични и терапевтични маркери за рак на простатата продължават. Един от тях, простатно-специфичния мембранен антиген (PSMA), трансмембранен протеин, експресиран във всички видове простатна тъкан, остава полезна диагностична и евентуално терапевтична цел. Простат…
I.Bivolarski
3 years ago

Хипонатриемия при онкоболни

Ако сте онкоболен и провеждате лечение, то трябва да знаете, че може да възникнат някои усложениния и нежелани лекарствени реакции. Един такъв нежелан ефект от лечението е хипонатриемията (ниско съдържание на натрий в кръвта). Хипонатриемията е ниска концентрация на натрий в кръвта. Обикновено се оп…
I.Bivolarski
3 years ago

Механизъм на действие на Антиметаболитите при раковите заболявания

Антиметаболитите са синтетични аналози на нормалните метаболити в организма и действат конкурентно, за да ги „измамят“ или „изместят“ от клетъчните процеси. Метотрексатът, например е антагонист на фолиевата киселина и конкурентно инхибира дихидрофолат редуктазата, предотвратявайки синтеза на тетрахи…
I.Bivolarski
3 years ago