Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 27.02.2021

FDA одобри Цемиплимаб при недребноклетъчен карцином с викоска експресия на PD-L1 за първа линия

FDA одобри cemiplimab-rwlc (Цемиплимаб, Libtayo) за лечение от първа линия на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД), чиито тумори имат висока експресия на PD-L1 (над 50%), която се определя от одобрен от FDA тест. Пациентите е трябвало да имат или метастатични, или локално…
I.Bivolarski
a year ago