Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 20.02.2021

TheraP: LuPSMA срещу кабазитаксел при метастатично резистентен на кастрация рак на простатата

Радионуклидна терапия намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 37% спрямо кабазитаксел при мъже с метастатичен кастрато- резистентен рак на простатата  установено в клиничното проучване TheraP (фаза II). Лекуваните с лутеций-177 PSMA-617 (LuPSMA) пациенти, са имали по-малко токси…
I.Bivolarski
a year ago