Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 19.02.2021

Добавяне на адювантен Пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб при ранен HER2-позитивен рак на гърдата: данни от 6-годишно проследяване на проучването APHINITY

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че предварителния втори междинен анализ за общата преживяемост на APHINITY (фаза III) не е показало значителна полза  от добавянето на адювант пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб след медианно проследяване от 6 години при пациенти с ранен…
I.Bivolarski
a year ago