Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 17.02.2021

EV-301: Енфортумаб-Ведотин е удължил преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален карцином

Установено е било, че лечението с конюгатното антитяло- Енфортумаб-Ведотин (enfortumab vedotin-ejfv) значително е увеличило преживяемостта при пациенти с метастатичен уротелиален карцином, според резултатите от клиничното изпитване EV-301 (фаза III). Тези констатации са били публикувани в The New En…
I.Bivolarski
a year ago