Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 13.02.2021

Какво представлява Синдромът на Мейгс?

Синдромът на Мейгс  (синдром на Meigs или синдром на Demons – Meigs) представлява триадата: асцит, плеврален излив и доброкачествен тумор на яйчниците (фибром на яйчниците,  фибротеком, тумор на Бренер и понякога гранулозно-клетъчен тумор). Синдромът на Meigs се поставя след резекцията на …
I.Bivolarski
a year ago