Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 12.02.2021

ClarIDHy: Ивосидениб подобрява преживяемостта при холангиокарцином

Ивосидениб (Ivosidenib, инхибитор на изоцитрат дехидрогеназа 1 -IDH1), подобрява общата преживяемост с почти 3 месеца при предишно лекувани пациенти с напреднал IDH1-мутирал  холангиокарцином в сравнение с плацебо. Той е бил оценен в глобалното проучване ClarIDHy (фаза III). Благоприятната обща…
I.Bivolarski
a year ago