Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 03.02.2021

KEYNOTE-598: Няма полза от добавянето на ипилипумаб към пембролизумаб при недребнолетъчен карцином

Проучването KEYNOTE-598 (фаза III) установява, че добавянето на ипилимумаб към пембролизумаб повишава токсичността без повишаване на ефикасността като терапия за първа линия при  метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (мНДКРБД) при пациенти с висока експресия на PD-L1. KEYNOTE-598 Пред…
I.Bivolarski
2 years ago