Онкология и Изкуствен интелект

Month: февруари 2021

Връзка на нивата на BRAF V600 в циркулираща туморна ДНК (ctDNA) при малигнен меланом

Статия в The Lancet Oncology, установява, че по-високите нива на BRAF V600 в циркулираща туморна ДНК (ctDNA) в кръвта, която е без мутация, преди и по време на лечението с  дабрафениб или дабрафениб/траметиниб са свързани с по-лоши резултати сред пациентите с напреднал меланом . Подробности за …
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри Цемиплимаб при недребноклетъчен карцином с викоска експресия на PD-L1 за първа линия

FDA одобри cemiplimab-rwlc (Цемиплимаб, Libtayo) за лечение от първа линия на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД), чиито тумори имат висока експресия на PD-L1 (над 50%), която се определя от одобрен от FDA тест. Пациентите е трябвало да имат или метастатични, или локално…
I.Bivolarski
a month ago

Коя ваксина е най-подходяща за онкоболни пациенти?

Винаги се консултирайте с лекуващия Ви лекар, за поставянето на ваксина против коронавирус. Статията има само информационен характер и не трябва да служи за вземането на решение, за това, коя ваксина трябва да се приложи! Приложението на ваксинационния план за масовото поставяне на ваксини започна п…
I.Bivolarski
a month ago

Кратки характеристики и Листовки на Ваксините против Ковид-19

Тук можете да се запознаете с Листовките и Кратките характеристики на ваксините против Ковид-19. Ако сте онкоболен и Ви предстой ваксинация с ваксина против Ковид-19, можете да се запознаете с Листовките на и Кратките характеристики на предлаганите ваксини. 1.Comirnaty Кратка Характеристика-comirnat…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява липозомалния доксорубицин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Caelyx 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки милилитър Caelyx съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид (doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма. Caelyx липозомална формула представлява доксорубицин хидрохло…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява преливането на тромбоцити при онкоболни?

Кога се налага преливането на тромбомаса при рак? Ако сте онкоболен и/или Ви предстой лечение за онкологично заболяване, то трябва да знаете, че в определен период, може да се наложи да Ви бъдат преляти в кръвоносната система- тромбоцити. Това се налага или поради определени показатели на кръвта, ко…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява кръвопреливането при онкоболни?

Кога се налага кръвопреливане (хемотрансфузия) при пациенти с рак? Ако сте онкоболен или Ви предстой лечение поради онкологично заболяване, то трябва да знаете, че то може да доведе до ниски стойности на хемоглобина в червените Ви кръвни клетки. Стойностите на хемоглобина могат да спаднат, не само п…
I.Bivolarski
a month ago

TheraP: LuPSMA срещу кабазитаксел при метастатично резистентен на кастрация рак на простатата

Радионуклидна терапия намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 37% спрямо кабазитаксел при мъже с метастатичен кастрато- резистентен рак на простатата  установено в клиничното проучване TheraP (фаза II). Лекуваните с лутеций-177 PSMA-617 (LuPSMA) пациенти, са имали по-малко токси…
I.Bivolarski
a month ago

Добавяне на адювантен Пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб при ранен HER2-позитивен рак на гърдата: данни от 6-годишно проследяване на проучването APHINITY

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че предварителния втори междинен анализ за общата преживяемост на APHINITY (фаза III) не е показало значителна полза  от добавянето на адювант пертузумаб към химиотерапия плюс трастузумаб след медианно проследяване от 6 години при пациенти с ранен…
I.Bivolarski
a month ago

JCOG1007:Извършването на първична резекция на тумор с химиотерапията не е подобрило общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията

Японско проучване във фаза III (JCOG1007; iPACS), публикувано в Journal of Clinical Oncology установява, че с извършването на първична туморна резекция и  химиотерапия не се подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелна химиотерапията при пациенти с асимптоматични първични тумори на колоре…
I.Bivolarski
a month ago