Онкология и Изкуствен интелект

Day: 30.01.2021

FIGHT Trial: Химиотерапия плюс бемаритузумаб подобрява резултатите при напреднал рак на стомаха

Ракът на стомаха вече има нова таргет- рецептора на фибробластния растежен фактор 2b (FGFR2b). Таргетирането на FGFR2b с бемаритузумаб (bemarituzumab) плюс химиотерапия е довело до клинично значими и  статистически значими подобрения в преживяемостта без прогресия, общата преживяемост и степент…
I.Bivolarski
2 months ago