Онкология и Изкуствен интелект

Day: 27.01.2021

G1T28-04: Неочаквана полза за преживяемостта с трилациклиб при метастатичния тройно-негативен рак на гърдата

Интравенозното приложение на трилациклиб, първият в класа си обратим инхибитор на циклин-зависима киназа 4/6 (CDK4/6), прилаган с химиотерапия е довел до значително  подобрение на общата преживяемост при предишно лекувани пациенти с метастатичен тройно-негативн рак на гърдата, в сравнение само …
I.Bivolarski
2 months ago