Онкология и Изкуствен интелект

Day: 24.01.2021

CTONG1104: Адювантен гефитиниб срещу винорелбин/цисплатина при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че крайните резултати от общата преживяемост в изпитването CTONG1104 (фаза III) не са показали значимо  предимство на адювантния гефитиниб срещу винорелбин/цисплатина при пациенти с EGFR-мутация в II - IIIA (N1–2) стадии на недребноклетъчен рак на…
I.Bivolarski
a month ago