Онкология и Изкуствен интелект

Day: 12.01.2021

Тотална неоадювантна терапия срещу стандартна терапия за локално напреднал рак на ректума

В систематичен преглед и мета-анализ, публикуван в JAMA Network Open, се установява, че тоталната неоадювантна терапия е свързана с подобрена степен на патологичен пълен отговор спрямо стандартната терапия с едновременна неоадювантна химио-лъчетерапия плюс адювантна химиотерапия при пациенти с локал…
I.Bivolarski
3 months ago