Онкология и Изкуствен интелект

Day: 11.01.2021

FeDeriCa:Подкожно фиксирана доза срещу интравенозна за пертузумаб /трастузумаб при HER2-позитивен ранен рак на гърдата

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че изпитването на FeDeriCa (фаза III) е показало сравнима фармакокинетика и патологичен пълен процент на отговор с подкожно (SC)  фиксирана доза комбинация от пертузумаб и трастузумаб спрямо същата комбинация, приложена интравенозно (IV). И двете приложени…
I.Bivolarski
3 months ago