Онкология и Изкуствен интелект

Месец: януари 2021

FIGHT Trial: Химиотерапия плюс бемаритузумаб подобрява резултатите при напреднал рак на стомаха

Ракът на стомаха вече има нова таргет- рецептора на фибробластния растежен фактор 2b (FGFR2b). Таргетирането на FGFR2b с бемаритузумаб (bemarituzumab) плюс химиотерапия е довело до клинично значими и  статистически значими подобрения в преживяемостта без прогресия, общата преживяемост и степент…
I.Bivolarski
a year ago

G1T28-04: Неочаквана полза за преживяемостта с трилациклиб при метастатичния тройно-негативен рак на гърдата

Интравенозното приложение на трилациклиб, първият в класа си обратим инхибитор на циклин-зависима киназа 4/6 (CDK4/6), прилаган с химиотерапия е довел до значително  подобрение на общата преживяемост при предишно лекувани пациенти с метастатичен тройно-негативн рак на гърдата, в сравнение само …
I.Bivolarski
a year ago

Аритмия причинена от приложението на таргетна терапия

Кратки общи сведения за пациентите Ако сте онкоболен пациент и приемате таргетна терапия поради Вашето заболяване, то трябва да знаете, че може да възникнат някой нежелани ефекти. Един такъв ефект е аритмията. Всяка една таргетна терапия може в определен момент да доведе до възникването на определен…
I.Bivolarski
a year ago

CTONG1104: Адювантен гефитиниб срещу винорелбин/цисплатина при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че крайните резултати от общата преживяемост в изпитването CTONG1104 (фаза III) не са показали значимо  предимство на адювантния гефитиниб срещу винорелбин/цисплатина при пациенти с EGFR-мутация в II - IIIA (N1–2) стадии на недребноклетъчен рак на…
I.Bivolarski
a year ago

Опасен ли е липомът?

Липомът представлява доброкачествен тумор, съставен изцяло от мастна тъкан. Обикновено е мек на допир, подвижен и безболезнен. Той  се появява точно под кожата, но понякога  може да бъде разположен и по-дълбоко. Повечето липоми са с размер под 5 см. Често срещаните места включват горната ч…
I.Bivolarski
a year ago

Какво причинява коронавирусът на белите дробове при онкоболни?

Какво могат да очакват онкопациентите след преболедуване на коронавирусна инфекция? Като хора с отслабена имунна система, всички, които провеждат лечение поради онкологично заболяване трябва да бъдат внимателни за появата на определени симптоми. Те са еднакви и при пациентите, които нямат онкологичн…
I.Bivolarski
a year ago

Митове за рака: Опасни ли са консервантите и добавките в храната?

Съвременния начин на живот предоставя множество възможности за обработване, съхраняване и транспортиране на храната до нашите хладилници. Много хора, обаче имат притеснения, че настоятелните опити за опазването на храната в годен за консумация вид може да е опасен за здравето. Тези страхове се поддъ…
I.Bivolarski
a year ago

Мутациите в даден ген могат да доведат до рак по различни пътища

Ракът и генетиката са взаимно свързани. Така например, когато геномът на клетката натрупа мутации, тя може да започне да се дели неконтролируемо и така да се превърне в туморно новообразувание. Понякога, обаче трябва само един ген да мутира, за да се появи заболяването. Един такъв ген е RUNX1, който…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Липозомалния Иринотекан?

Onivyde (irinotecan) Общ преглед на Onivyde и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Onivyde и за какво се използва? Onivyde e противораково лекарство, което се използва за лечение на метастазирал аденокарцином на панкреаса — определена форма на рак на панкреаса. „Метастазирал“ означава…
I.Bivolarski
a year ago

Оптична невропатия след проведена лъчетерапия при онкоболни

Ако сте онкоболен и Ви предстой лечение на онкологичното Ви заболяване, то трябва да знаете, че може да възникнат нежелани реакции. Една такава неблагоприятна нежелана реакция е оптичната невропатия. Ако имате карцином на главата и шията и Ви предстой лечение в тази област, то трябва да попитате лек…
I.Bivolarski
a year ago