Онкология и Изкуствен интелект

Month: декември 2020

Как еволюцията може да ни помогне в борбата с рака?

Еволюционните теории са от решаващо значение за разбирането на развитието на ракa, както на ниво видове, клетки и тъкани, така и за разработването на ефективни  терапии. Счита се, че животните са развили мощни механизми за потискане на туморите, в своето историческо развитие като така предотвра…
I.Bivolarski
3 months ago

Риск от остеонекроза на челюстта след лечение със золедронова киселина при метастатична костна болест

В наблюдателно (обзервационно) кохортно проучване, съобщено в JAMA Oncology, се установява, че 3-годишната честота на остеонекроза на челюстта  е 2,8% при пациенти с рак, получаващи золедронова киселина за метастатично костно заболяване. По-краткият интервал на дозиране, по-малкия на брой зъби,…
I.Bivolarski
3 months ago

Зачервяване на кожата след лъчелечение при онкоболни

Ако провеждате лъчелечение поради някакво онкологично заболяване, то трябва да знаете, че може да възникнат някой странични ефекти от нея. Един подобен ефект е зачервяването на кожата. Това явление може да е с преходен характер, но все пак трябва да направите консултация с лекуващия Ви лекар, ако то…
I.Bivolarski
3 months ago

Разкриха важен протеин, участващ в пентозо- фосфатния път при рака

Метаболизмът на рака си остава голям интерес през последните десетилетия. Много видове рак имат променени метаболитни пътища, които им позволяват да растат и образуват туморните маси. Метаболизмът на клетката представлява начинът, по който тя може да произвежда енергия. Всички аеробни клетки (като н…
I.Bivolarski
3 months ago

Как замърсяването на въздуха причинява рак?

1.Излагането на замърсяване на въздуха увеличава риска от рак на белия дроб. 2.Средните нива на замърсяване на въздуха в България са високи, като така повишават риска от рак на белия дроб. Не е тайна, че България е с най-замърсения въздух в Европа, за което плаща зловеща цена от няколко хиляди човеш…
I.Bivolarski
3 months ago

Субепендимом

Субепендимомът представлява вид мозъчен тумор. Те са необичайни, доброкачествени (по СЗО степен I) тумори, които са бавно растящи и неинвазивни. Като цяло са рядки форми на епендималения тумор. Обикновено засяга хора на средна възраст. По-рано са били наричани  субепендимални астроцитоми. Прогн…
I.Bivolarski
3 months ago

RxPONDER: Постменопаузални пациентки с позитивни лимфни възли при рак на гърдата могат да избегнат провеждането на химиотерапия

Проучването SWOG S1007 RxPONDER, оценява ползата от химиотерапията при жени с положителни хормонални рецептори, HER2-отрицателен рак на  гърдата и с положителни лимфни възли. Данните са показали, че при много постменопаузални жени може да пропуснат адювантната химиотерапия, базирана на 46% нама…
I.Bivolarski
3 months ago

Трилателарен ретинобластом

Трилатералния ретинобластом представлява злокачествен, примитивен, невроектодермален тумор на срединната линия, срещащ се при пациенти с наследствен едно- или двустранен ретинобластом. В повечето случаи трилатералният ретинобластом се представя като пинеобластом (епифизен трилатерален ретинобластом-…
I.Bivolarski
3 months ago

KEYNOTE-355: Добавяне на първа линия на пембролизумаб към химиотерапията при метастатичен, тройно-негативен рак на гърдата

Статия в The Lancet, съобщава, че проучването KEYNOTE-355 (фаза III) е показало, че добавянето на пембролизумаб към химиотерапията е подобрило преживяемостта без прогресия при предишно нелекувани пациенти с локално рецидивирал, неоперабилен или метастатичен тройно-негативен рак на гърдата с PD-L1 ек…
I.Bivolarski
3 months ago

Какво може да причини болка в долната дясна половина на корема при онкоболни?

В следващите статии ще се опитам да обърна внимание, за оплакванията, които могат да възникнат в долната част на корема и какво може да ги предизвика. Те са застъпени при онкопациентите, които могат да имат редица оплаквания, свързани както с онкологичното им заболяване, така и да бъдат с най-различ…
I.Bivolarski
3 months ago