Онкология и Изкуствен интелект

Day: 14.11.2020

Индоксимод с таксан не подобрява преживяемостта без прогресия в сравнение само с таксан

Статия в JAMA Oncology, за клинично проучване във фаза II установява, че добавянето на индоксимод (indoximod, инхибитор на пътя индолиамин 2,3-диоксигеназа 1 -IDO1) към таксан не  подобрява преживяемостта без прогресия при лечение от първа линия при пациенти с метастатичен HER2-отрицателен рак …
I.Bivolarski
6 months ago