Онкология и Изкуствен интелект

Day: 23.10.2020

SORCE: Адювантен Сорафениб срещу плацебо при пациенти с бъбречно-клетъчен карцином

Статия в Journal of Clinical Oncology,съобщава, че в проучването SORCE (фаза III), не се открива полза от сорафениб спрямо плацебо като адювантна терапия при  пациенти с бъбречно-клетъчен карцином с междинен или висок риск от рецидив на заболяването. Подробности за проучването Двойно-сляпото пр…
I.Bivolarski
a month ago