Онкология и Изкуствен интелект

Day: 20.10.2020

PETACC 6: Добавяне на оксалиплатина към предоперативната химиорадиотерапия на основата на капецитабин и адювантен капецитабин при локално напреднал рак на ректума

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че изпитването PETACC 6 (фаза III) не е показало полза от добавянето на предоперативна и адювантна оксалиплатина към предоперативното химио-радиолечение на основата на капецитабин и към адювантен капецитабин при пациенти, подложени на пълна мезоректалн…
I.Bivolarski
a month ago