Онкология и Изкуствен интелект

Day: 16.10.2020

Какво представлява Даратумумаб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ DARZALEX 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон 5 ml съдържа 100 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Всеки флакон 20 ml съдържа 400 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Даратумумаб…
I.Bivolarski
6 days ago