Онкология и Изкуствен интелект

Day: 14.10.2020

NADIM:Добавяне на Ниволумаб към неоадювантна химиотерапия при недребноклетъчен белодробен карцином в резектабилен стадий IIIA

Испанското проучване NADIM (фаза II), публикувано в The Lancet Oncology установява, че добавянето на ниволумаб към неоадювантната  химиотерапия и използването на ниволумаб като адювант е свързано с високи 24-месечни нива на преживяемост без прогресия при пациенти с резектабилен, стадий IIIA&nbs…
I.Bivolarski
8 days ago