Онкология и Изкуствен интелект

Day: 09.10.2020

Комбинацията с тукатиниб удължава преживяемостта при HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата, включително при пациенти с мозъчни метастази

За пациентите с прогресирал HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата и лекувани преди това с трастузумаб, пертузумаб и ада-трастузумаб емтанзин (T-DM1), няма нито един  установен режим на стандарт за грижа. Повече от 50% от тях ще развият мозъчни метастази като досега лечението им си остава н…
I.Bivolarski
13 days ago