Онкология и Изкуствен интелект

Day: 07.10.2020

CheckMate 743: FDA одобри комбинацията от ниволумаб плюс ипилимумаб за лечение на първа линия при злокачествен плеврален мезотелиом

На 2 октомври 2020 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри комбинацията от ниволумаб плюс ипилимумаб за лечение на първа линия при  възрастни пациенти с нерезектабилен злокачествен плеврален мезотелиом. CheckMate 743 Ефикасността е била изследвана в проучването Che…
I.Bivolarski
2 weeks ago