Онкология и Изкуствен интелект

Day: 05.10.2020

IMpassion031:Добавянето на атезолизумаб към неоадювантна химиотерапия при ранен стадий на тройно-отрицателен рак на млечната жлеза подобрява пълния патологичен отговор

Статия в The Lancet съобщава, че резултатите от проучването IMpassion031 (фаза III) показват подобрени патологични нива на пълен  отговор при добавянето на атезолизумаб към nab-паклитаксел и базирана на антрациклин неоадювантна химиотерапия при пациенти в ранен стадий na тройно-негативен рак на…
I.Bivolarski
2 weeks ago