Онкология и Изкуствен интелект

Day: 02.10.2020

Какво представлява Бортезомиб?

Бортезомиб Sun бортезомиб (bortezomib) Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Бортезомиб Sun. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен д…
I.Bivolarski
2 weeks ago