Онкология и Изкуствен интелект

Day: 14.09.2020

DREAM: Дурвалумаб плюс цисплатина и пеметрексед са показали добри резултати при злокачествения мезотелиом

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че австралийското проучване DREAM (фаза II) е показало активност с триплета дурвалумаб плюс цисплатин /пеметрексед  при нелекувани преди това пациенти с напреднал злокачествен мезотелиом. Подробности за проучването В мултицентровото проучване са били включ…
I.Bivolarski
8 days ago