Онкология и Изкуствен интелект

Day: 05.09.2020

ARROW:FDA одобри пралсетиниб за лечение на метастатичен, позитивен RET фузионен, недребноклетъчен рак на белия дроб

FDA одобри пралсетиниб (по-рано BLU-667, Gavreto) за лечение на възрастни пациенти с метастатичен позитивен RET фузионен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД),  който се установява чрез от одобрен от FDA тест. Таргетната терапия драстично подобри грижите за пациенти с недребноклетъчен рак…
I.Bivolarski
2 weeks ago