Онкология и Изкуствен интелект

Month: септември 2020

Качество на живот при онкоболни

Качеството на живот е може би най-важния показател при онкоболните пациенти, но за съжаление е подценявано. Самото качество за живот зависи много от това как се контролираонкологичното заболяване и в кой стадий е то. Зависи и от проведената терапия и нейното отражение върху организма. Има понякога г…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Какво представлява Паделипорфин?

Паделипорфин, продаван под търговската марка Tookad (Тоокад), представлява лекарство за лечение на мъже с нискорисков рак на простатата, при което ракът засяга само едната страна на  простатата и които имат продължителност на живота поне десет години. Паделипорфин е одобрен за употреба в Европе…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Какво представлява HIFU (Високоинтензивният фокусиран ултразвук)?

Високо-интензивният фокусиран ултразвук (HIFU) представлява неинвазивна терапевтична техника, която използва нейонизиращи ултразвукови вълни за нагряване на тъканите. HIFU може да се използва за увеличаване на притока на кръв или лимфа или за унищожаване на тъкан (като например туморна), чрез редица…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Въпроси, които да зададете на лъчетерапевта!

Въпроси, които да зададете на лъчетерапевта! 1.Какви странични ефекти са вероятни въз основа на моя специфичен план при лечение с лъчетерапия? 2.Кога мога да очаквам те да започнат? 3.Как тези нежелани реакции могат да бъдат предотвратени или лекувани? 4.Какви грижи да полагам за засегнатата си кожа…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Странични ефекти след лъчетерапия

Лъчетерапията може ефективно да лекува много видове рак. Но подобно на другите лечения на раковите заболявания, тя често причинява и странични ефекти. Всеки човек може да изпита различни странични ефекти. Страничните ефекти зависят от вида на рака, неговото местоположение, дозата на лъчетерапията, о…
I.Bivolarski
4 weeks ago

Протеинът ETV1 вероятно може да действа като биомаркер при гастро-интестиналните стромални тумори

Ракът представлява изключително разнообразно заболяване. Той има много разнообразни видове и дори подвидове, с широк спектър от характеристики. Някои видове ракови заболявания имат сложни генетични мутации, докато други са само с една единична определяща мутация. Гастро-интестиналните стромални тумо…
I.Bivolarski
a month ago

MiR-107 и неговата роля в радиочувствителността при рака на простатата

Често в онкологията не се знае дали даден пациент ще реагира на определено лечение. Сега едно ново изследване се опитва да идентифицира механизмите на химио- и  радиочувствителността при ракови заболявания и това как да ги използва, за да предотврати резистентността към определени заболявания. …
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Хидроксикарбамида?

ХИДРЕА капсули 500 мг * 100 Листовка: информация за потребителя Хидреа 500 mg капсули, твърди Хидроксикарбамид Hydrea 500 mg capsules, hard Hydroxycarbamide Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази…
I.Bivolarski
a month ago

DREAM: Дурвалумаб плюс цисплатина и пеметрексед са показали добри резултати при злокачествения мезотелиом

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че австралийското проучване DREAM (фаза II) е показало активност с триплета дурвалумаб плюс цисплатин /пеметрексед  при нелекувани преди това пациенти с напреднал злокачествен мезотелиом. Подробности за проучването В мултицентровото проучване са били включ…
I.Bivolarski
a month ago
Папиларна фиброеластома

Онкогенна остеомалация

Онкогенната остеомалация, известна също като онкогенна хипофосфатемична остеомалация, представлява необичайно отклонение, водещо до повишена екскреция на фосфати от бъбреците,  в следствие на което се развивава хипофосфатемия и остеомалация. Състоянието може да бъде причинено от мезенхимен тумо…
I.Bivolarski
a month ago