Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 26.06.2020

KEYNOTE-629: FDA одобри пембролизумаб при пациенти с рецидивирал или метастатичен, плоскоклетъчен карцином на кожата

На 24 юни 2020 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри пембролизумаб при пациенти с рецидивирал или метастатичен, плоскоклетъчен  карцином на кожата, който не са били лекувани чрез операция или лъчелечение. KEYNOTE-629 Ефикасността е била изследвана в проучването...
I.Bivolarski
2 weeks ago