Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 23.06.2020

InterAAct: Карбоплатина/Паклитаксел превъзхожда Цисплатина/Флуороурацил при пациенти с анален карцином

Статия в Journal of Clinical Oncology за международно проучване във фаза II за редки ракови заболявания (InterAAct), се открива, че комбинацията карбоплатина/паклитаксел е  била свързана с по-малко сериозна токсичност и тенденция към подобряване на общата преживяемост отколкото цисплатина /ф...
I.Bivolarski
3 weeks ago