Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 18.06.2020

Озимертиниб и бевацизумаб за първа линия лечение при метастатичен EGFR мутирал рак на белия дроб

Статия в JAMA Oncology, за клинично проучване в част II-ра (едноцентрово) от фаза I / II се открива, че комбинацията от първа линия от озимертиниб и бевацизумаб (osimertinib, bevacizumab) води до висок процент на преживяемост без прогресия за 1 година при пациенти с метастатичен мутирал EGFR при ...
I.Bivolarski
3 weeks ago