Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 17.06.2020

PM1183-B-005-14: FDA ускорено одобрени лурбинектедин при метастатичен дребноклетъчен рак на белия дроб

На 15 юни 2020 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ издаде ускорено одобрение на лурбинектедин (lurbinectedin, ZEPZELCA) при възрастни пациенти с метастатичен дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC) и прогресия на заболяването на или след химиотерапия базирана на платина. Ефикасност...
I.Bivolarski
4 weeks ago